Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku

Zgoda na przetwarzanie danych

Odnowa i rozwój wsi

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

w-1_413_313_6z.pdf

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

wop-2_413_313_3z.pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

iw-2_313_413_313_4z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 6z)

B_IW_2014

 

 Małe Projekty

Wersja 8z

wopp_413_MP_8z

Instrukcja do wersji 8z

IW_8z_21052014

Formularz de minimis

A_Formularz_informacji_de_minimis

Oświadczenie powiązane de minimis

A_Oswiadczenie_powiazane_de_minimis

Oświadczenie przetwarzanie  danych osób

A_Oswiadczenie_przetwarzanie_danych_osob

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

413_311_instr

Ekonomiczny plan operacji

EPO_413_311.pdf

EPO_413_311.xls

Formularz informacji

Formularz_informacji

Instrukcja wypełniania wniosku IW_413_311

IW_413_311

Oświadczenie

W-1_2_413_311.pdf

W-1_2_413_311.xls

W-1_3_413_311.pdf

w-1_3_413_311xls

w-1_4_413_311.pdf

W-1_4_413_311.xls

Wniosek

wopp_413_311.pdf

wopp_413_311.xls

Dodatkowe dokumenty

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku

Zgoda na przetwarzanie danych

Minimalne wymagania

Kryteria wyboru projektów

Wykaz dokumentów